MUDr. Arnošt KÁBA
lékař lidumil

Dr. Kába v hasičském

Kdo ze starší generace by si nenesl vzpomínku na MUDr. Arnošta Kábu, který se svým svérázným způsobem staral o mnohá pokolení obyvatel kamenického regionu! S nezbytnou faječkou v ústech, se starosvětským "onikáním" a životním nadhledem opečovával staré i mladé. A nejen že se staral o jejich zdraví. Dobře věděl o jejich denních starostech, a proto i jeho lékařské honoráře byly, no řekněme, spíše odvislé od situace pacientů, než od jím vynaloženého úsilí.

Byl patronem místních dobrovolných hasičů a vytrvale dbal nato, aby i v době, kdy se to nerado vidělo, nevymizela tradice každoročních masopustních průvodů. Členem sboru byl od r. 1905 až do 9. ledna 1962, kdy jeho srdce dotlouklo. Milovanému lékaři byla na domě č. 37 odhalena v roce 1963 pamětní deska, která připomíná, že tam žil lékař lidumil.

Arnošt Kába syn, pozdější muzejník a historik v Jihlavě, byl tím, kdo se mj. zasloužil o vydávání čtrvtletního věstníku Luk, Kamenice a okolí pod názvem "Hlas domova". Vycházel několik roků, počínaje r. 1940. Vzpomínám si, s jakou láskou a pečlivostí moje pražská prateta Marie Lehovcová (roz. Kochová) v padesátých letech vždy v neděli odpoledne otvírala zažloutlé stránky a četla si stále dokola vše, co ji tam spojovalo s její rodnou Kameničkou a s Kamenicí. A nepochybně tak činilo i mnoho dalších, které osud zavál do všech končin.

Úplné číslo 2 prvního ročníku tohoto časopisu z 10. dubna 1940 si můžete prolistovat zde (soubor 20 stránek je uložen ve formátu PDF a má velikost 2,2 MB).
Mgr. Hana Kábová, pravnučka dr. Káby, připravila pro naše stránky několik dat o své rodině:

>MUDr. Arnošt Kába se narodil 10.10. 1874 jako manželský syn brtnického statkáře Arnošta Káby (1845 - 1923) a jeho ženy Johany, rozené Bokové (1853 - 1928), dcery sklářského mistra v Karlínském údolí na Brtnicku. Oženil se dne 10.11. 1906 s Marií Tomáškovou (10.4. 1883 - 15.10. 1934), dcerou kamenického kupce a poštmistra Františka Tomáška a jeho ženy Amalie Pruknerové. Přiženil se tak do rodu, usedlého v Kamenici od 17. století. Praděd setrval v Kamenici při praxi obvodního lékaře, přestože univ. prof. Josef Thomayer podporoval jeho specializaci na oční lékařství.

>Arnošt Kába (5.5. 1909 Kamenice - 16.4. Pelhřimov), jihlavský historik, můj děda
>Jarmil Kába (25.6. 1912 Kamenice - 2.4. 2003 Čáslav), lékař, naposled primář interního oddělení čáslavské nemocnice


Na stránky, zaměřené na rod Kábů a Tomášků (www.tomasek-kaba.virt.cz), můžete přejít zde[Na začátek         Návrat na Hlavní stránku]