Informace o matrikách KAMENICE

Kliknutím zde si můžete zobrazit titulní stránku první kroniky, kterou v r. 1641 začal psát písař Staré Raddní Kamenice Samuel Zábranský-Kamenický. Text této první strany, přepsán do latinky, zní:
"Létha Páně 1641 založena jest kniha tato na poznamenávání dítek kteréž při chrámě Páně kamenickém pokřtěny sút, no i co jich svatému manželství potvrzeno jest. Za správi církve svaté kněze Václava Burše, pana faráře třebíčského a kostelníkův starších toho času Lukáše Mečíře a Stanislava Budínského" Samuel Z.K.
[Na začátek         Návrat na Hlavní stránku]