Msgre. Augustin KRATOCHVÍL

Msgre. Augustin Kratochvíl Pater Augustin Kratochvíl, pozdější známý vlastivědný badatel a spisovatel, nastoupil jako kaplan do Kamenice na Moravě hned po svém vysvěcení 10. září 1892 a pobyl zde dva
roky – do roku 1894. Kamenickým farářem byl tehdy proslulý Ignác Páral (1891 – 1917). Dva roky není dlouhá doba, přesto pro historii obce Kamenice má velký význam.

Augustin Kratochvíl se narodil 29. srpna 1865 v Bučovicích, okres Vyškov. Byl vysvěcen ve svých 27 letech v roce 1892. Po odchodu z Kamenice působil v několika farnostech jako kaplan. Ve svých 50 letech byl ustaven farářem v nedalekém Budišově u Třebíče (r. 1915), kde působil po dobu 30 let – až do svého odchodu do důchodu v roce 1945. Zemřel ve svých rodných Bučovicích 18. srpna 1946 ve věku 81 let.

Msgre. Augustin Kratochvíl byl redaktorem „Vlastivědy moravské“ a členem „České královské společnosti nauk v Praze“. Byl jmenován biskupským a konsistorním radou s čestným titulem monsignore – Msgre. Stal se čestným občanem Bučovic, Ivančic, Velkého Meziříčí, Budišova, Kamenice, Náramče, Kamenné a Lukovan.

Je autorem mj. knihy „Dějiny a archiv městečka Kamenice na Moravě“, kterou vydal vlastním nákladem v roce 1912 (tehdy byl kaplanem v Popovicích). Tato kniha je doposud jediným dostupným pramenem konkrétních historických údajů o Kamenici. U příležitosti jeho 75. narozenin v roce 1940 ho jmenovalo obecní zastupitelstvo obce Kamenice čestným občanem.


Poklepáním zde si můžete otevřít překlad Císařského pergamenu Františka II. z r. 1796 o trzích v Kamenici, který je součástí knihy Dějiny Kamenice. 


Zpracoval Karel Nejedlý

[Na začátek         Návrat na Hlavní stránku]