František Vincenc KRAMÁŘ
zvaný KROMMER

František Vincenc Kramář-Krommer Narodil se 27.11. 1759 ve Staro Radní Kamenici. Jeho děd (přistěhoval se z Brtnice) i otec byli nájemci obecní hospody ve Staré radnici. Rodina Kramářů žila v Kamenici v letech 1749 - 1773, tedy 24 roků . Poté se odstěhovali na "Novou hospodu" do Třebíče - Podklášteří. Františku Vincenci bylo tehdy 14 let - odešel ke svému strýci Antonínovi (* 7.1. 1742 v Brtnici, učitel a regenschori v Tuřanech) studovat hudbu (1773 - 1776). Působil tam potom jako varhaník ... k tamějšímu pobytu Krommerů se nám vyjádřil v pěkném dopise Dr. Pavel Němec, předseda tuřanského Vlastivědného spolku.

V roce 1785 odešel do Vídně, kde zůstal několik let. Po pobytu ve Vídni přijal zaměstnání
v Uhrách. V letech 1783 - 1791 byl údajně kapelníkem hudby hraběte Károlyiho. Po obsazení Bělehradu psaly Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny, že: "W čas této ceremonye muzikanti od regymentu Károly neustále hráli, a tak pěkné kausky uwedli, že Turci nad tjm ussi, oči a huby otwjrali".

Do Vídně se vrátil v roce 1795 jako houslista, kapelník, skladatel a pedagog, a nakonec byl ve službách u císařského dvora (kolem r. 1810 jmenován komořím císaře Fratiška I.). Roku 1818 (13. září) byl jmenován nástupcem Leopolda Koželuha coby ředitel komorní hudby a dvorní skladatel. Byl posledním držitelem tohotoFrantišek Vincenc Kramář-Krommer honosného titulu a toto místo zastával až do konce svého plodného života (zemřel v r. 1831).

Kramář (pro zjednodušení výslovnosti používal jméno Krommer) udržoval, jak svědčí česky psané dopisy, stále kontakt se svým rodným krajem. Jeho tištěné skladby se začaly objevovat po roce 1790 a potom následovaly v rychlé sledu další. Byly vydávány v mnoha reedicích v Německu, Dánsku, Francii, Anglii, Itálii a v Americe. F.V. Kramář požíval vynikající mezinárodní pověsti. Dostalo se mu mnoha poct a vyznamenání. Byl, jako autor smyčcových kvartetů, stavěn po bok "papá" Haydnovi . Neomylný soud času prokázal, že jeho dílo je stále živé a často hrané.

Kramář je autorem devíti symfonií a celé řady instrumentálních koncertů. Těžiště jeho díla leží v oblasti hudby komorní. Skladby věnované klarinetu a hoboji patří k jeho nejšťastnějším.
V současné nabídce vydavatelů najdete velké množství CD s jeho hudbou.

Z dostupných materiálu shromáždil   J. Matějíček


 

 

Jak jsme budovali monument F.V. Kramáře

V současné době, na sklonku r. 2004, připravujeme vztyčení menšího monumentu v místech, kde dříve stála Stará radnice, a kde se F.V. Kramář v roce 1759 narodil. O této, původně soukromé iniciativě autora těchto stránek, jeho bratra Josefa Matějíčka, manželů Riehsových a PhDr. Hoffmannové již byla informována starostka Kamenice Mgr. Jelenová. Věříme, že za její účinné pomoci, budeme moci záměr na jaře r. 2005 realizovat.

Dne 25/6/2005 jsme díky Jiřímu Jelínkovi z č. 100 a jeho synovi Jirkovi vztyčili kámen, na kterém bude pamětní deska umístěna (na obrázcích jen však jen její maketa, která sloužila k posouzení velikosti nápisu). Zde je pár obrázků z odpolední akce (kliknutím si je zvětšíte):

Dne 4. července byl předán uměleckému kováři a medailérovi P. Jeklovi z Jeníkova u Hlinska definitivní podklad pro zhotovení bronzové desky s nápisem (návrh zpracoval grafik Zdeněk Hašler) . Náklady na její zhotovení ponese Obecní úřad v Kamenici. Pokud vše dopadne podle plánu, bude deska osazena do 20. srpna 2005.

Dne 10. července medailér p. Jekl ve svém ateliéru pokračoval ve vyrývání písma do sádrového podkladu 1. matrice desky

  

Dne 31. července upravil akad. sochař Jar. Jelínek povrch kamene tak, aby do něj mohla být zasazena bronzová deska, která se nyní odlévá.

Instalace desky bude provedena 18/8. Na neděli 21/8 (v 18,30 hod.) připravuje kamenická radnice slavnostní odhalení monumentu F.V. Kramáře. Poté bude následovat v kostele koncert Collegia microtorum.

Konečně jsme se dočkali. Dne 21.8. 2005  byla deska s nápisem slavnostně odhalena, za účasti 59 občanů obce.Výpis z matrik

 

1.      Rodina Tomáše Kramáře, hostinského a manželky Doroty … odjíždějí v roce 1749 z Brtnice do Kamenice
s pěti dětmi. Nejstarší syn Jiří měl 10 let . Výpis jejich dětí:

 

Jiří  - * asi 1739 (matrika v Brtnici shořela), + po r. 1803 v Třebíči

Antonín   * 7.1. 1742 v Brtnici, učitel a regenschori v Tuřanech u Brna. Pozdější úspěšný učitel synovce F.V. Kramáře

František    * asi 1744 v Brtnici, stavitel u hraběte v Lukách n. Jihl.

Josef    * asi 1746 v Brtnici   

Karolína   * asi 1748

 

 

2.      Rodina Jiřího a manželky Anny  … oženil se 20.2. 1759 v Kamenici s vdovou Annou Dvořákovou  (* 1721,  +  v Třebíči). Anna   byla o 18 let starší a měla z prvního manželství 5 dětí. V novém manželství měla s Jiřím další 3 děti – nejstarší byl František Vincenc Kramář (budoucí skladatel). Výpis jejich dětí:

 

František Vincenc  * 27. 11. 1759 v Kamenici, + 8.1. 1831 ve Vídni. Byl 2 x ženat. Z jeho prvého manželství jsou děti Růžena a Augustin, též hudebník

                                          Maria Viktoria  * 20.12. 1761 v Kamenici, provdaná Soukupová v Třebíči

                                                                           Klára  * 11.8. 1764 v Kamenici

 

 

Výpis z několika pramenů sestavil v roce 1998 Karel Nejedlý

 


[Na začátek         Návrat na Hlavní stránku]