Franz JONAS
rakouský spolkový prezident

President Franz Jonas

Zakázaný rodokmen. Ještě se nepočítalo, kolika generacím Kubíčků zněly zvony chrámu
P. Marie v jihočeském Bavorově. Však se o sedláku Janu Kubíčkovi řádně píše už v berní rule 1654. V rodě se také traduje pokrevenství s moudrým brazilským prezidentem J. Kubitschekem, ale konečný důkaz o tom zatím na světlo boží nevyšel.

Zato rakouský spolkový pan prezident Franz Jonas měl svůj původ jistý. Patří k řadě významných osobností, jejichž rodové kořeny vyrůstaly v naší zemi. Oba rodiče pocházeli z českých rodin na Českomoravské vrchovině.

Jeho otec Josef Jonáš, zemědělský dělník, odešel r. 1895 z  rodné Kamenice u Jihlavy a usadil se ve Floridsdorfu, který je od r. 1905 součástí Vídně. Pracoval na stavbě Nussdorfského zdymadla, pak získal stálé místo ve šroubárně. Oženil se s Kateřinou Rokosovou, krajankou z Pavlova u Třeště.

Rodokmen prezidenta Jonase (ve funkci 1965-1974), zpracovala PhDr. Jaroslava Hoffmannová , hned po jeho zvolení do nejvyšší hodnosti ve státě. Ale tu máš čerte, kropáč! Její další rodopisné bádání ihned zastavil zákaz. Už samotný záměr zveřejnit tuto práci způsobil autorce v době totality mnohé nesnáze.

Nyní je prezidentův rodokmen uložen v jihlavském archivu. Autorka jej vypracovala v rozměrné grafické podobě a slovní doprovod je členěn do šesti kapitol podle počtu generací, ze kterých jsou známi předkové v prezidentově přímé otcovské linii. Soubor je doplněn podobiznami některých členů rodu a fotografiemi jejich sídel. Nechybí ani ukázky písemných pramenů, především zápisů v matrikách a gruntovních knihách


> tolik citace z internetové stránky http://www.volny.cz/trnkas/trnkas/osudy.htmZájemcům o podrobnější informace o tomto thematu doporučujeme tyto práce PhDr. Hoffmannové ( ... pro úplnost dodávám roz. Kociánové z Kamenice):

Zur Ahnentafel des Bundespräsidenten Franz Jonas. In: Genealogica et heraldica. 10. Internationaler Kongress für genealogische und heraldische Wissenschaften. Wien 1970. Kongressberichte. Wien, Verlag der Medizinischen Akademie 1972, s. 239-245.

Rakouský spolkový prezident Franz Jonas a jeho rodový vývod. Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd společenských, 9, 1995, s. 43-59, 7 fotopříl., rés. něm.

S laskavým svolením uvedené autorky zde nyní uvádíme krátký výpis rodu, ze kterého spolkový president Jonas vzešel (poklepáním na odkaz jej zobrazíte):

Jonášové část 1
Jonášové část 2