Historie farnosti KAMENICE

Kamenice příslušela územně i hospodářsky až do r. 1850 k panství třebíčských hrabat Wallensteinů (Valdštejnů). V matrikách je psána nejprve jako „městec Kamenice“, potom „městys Kamenice“, latinsky „oppidum Kamenic“, německy „Markt Kamenitz“.

Duchovní správa

Na konci třicetileté války (1648) byli vypovězeni z třebíčského panství protestantští duchovní – pastoři. V důsledku nedostatku katolických kněží byla k farnosti kamenické připojena i farnost chlumská a benetická. Tento stav trval celých 137 let (1648 – 1785). Rozsáhlá farnostFara v Kamenici kamenická zahrnovala v oněch letech celkem 13 obcí:

                        Kamenice, Kamenička, Řehořov, Vržanov

                        Chlum, Radošov, Kouty, Číchov, Horní Smrčné

                        Benetice, Svatoslav, Věstoňovice, Horní Vilémovice

K odpojení farnosti chlumské a benetické došlo r. 1785 za faráře Aloise Vinklera.

Přehled dp. farářů v Kamenici

Poř.č.

Jméno

Farářem od - do

Roků

Poř.č.

Jméno

Farářem od - do

Roků

1

Luna Vincenc

1648 – 1663

15

12

Racek Jan

1828 – 1833

5

2

Solický Vavřinec

1663 – 1670

7

13

Bergman Josef

1833 – 1842

9

3

Zezulka Václav

1670 – 1674

4

14

Hašek Josef

1843 – 1861

18

4

Janotík Václav

1674 – 1687

13

15

Kliment Petr

1861 – 1890

29

5

Matlocha Martin

1687 – 1698

11

16

Páral Ignác

1891 – 1917

26

6

Sattler Bernard

1698 – 1717

19

17

Možný Jan

1918 - 1954

36

7

Streit Karel

1717 – 1745

28

18

Vašek František

1954 – 1959

5

8

Cardelli Josef

1746

9 m.

19

Vlach Arnošt

1959 – 1967

8

9

Kroček Martin

1746 – 1780

34

20

Pazderka Vítězslav

1967 – 2003

36

10

Vinkler Jan

1780 – 1812

32

21

Tvarůžek Stanislav

2003 -

 

11

Vyškovský Ignác

1812 – 1828

16

 

 

 

 


Evidence začíná rokem 1648, kdy došlo k návratu katolických poměrů do farnosti Kamenice. Až do r. 1777 byli faráři dosazováni biskupem olomouckým, a pocházeli většinou z východní Moravy. Po ustavení biskupství brněnského (1777) jsou jmenováni biskupem brněnským a pocházejí z této diecéze.

Finančními patrony kamenického kostela byli Valdštejnové, z čehož jim plynulo tzv. „právo kolace“, což znamenalo, že po úmrtí místního faráře mohli navrhnout biskupovi ke jmenování novým farářem kněze, kterého si sami vybrali. Dle zápisů využívali této možnosti od r. 1745 až do r. 1918.

Ignác Vyškovský byl jediným kamenickým farářem, který byl i místním rodákem (*1763). V letech 1776 – 1949 bylo vysvěceno celkem 25 kněží, narozených v kamenické farnosti. Posledním byl František Caha (*1924) z Kameničky … stav v r. 2000.

Zpracoval Karel Nejedlý